Η ψυχοτραυματολογία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ιδιαίτερα στρεσογόνα βιώματα αποτυπώνονται στον εγκέφαλο και επηρεάζουν τις νευροφυσιολογικές διαδικασίες, προκαλώντας ποικίλες ψυχοσωματικές ενοχλήσεις και παθήσεις / ή και διαταραχές συγκέντρωσης, καθώς και σοβαρές δυσκολίες στη ρύθμιση του συναισθήματος, έχοντας επιπτώσεις στην ικανότητα των θυμάτων να σχετίζονται, στην αυτοεκτίμησή τους, στη στάση τους απέναντι στη ζωή και στην πνευματικότητά τους”

M. Huber

 

EMDR: μια σύγχρονη ψυχοθεραπευτική μέθοδος  για τη θεραπεία του τραύματος

Ο άνθρωπος διέπεται από μια φυσική τάση για εξέλιξη και προσαρμογή των εμπειριών του, ακόμη και των τραυματικών. Στόχος του EMDR είναι η μετατροπή της δυσλειτουργικής αφομοίωσης μιας τραυματικής εμπειρίας σε λειτουργική, μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο. Τα αρχικά του αρκτικόλεξου EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) στα ελληνικά αποδίδονται ως Απευαισθητοποίηση και Επαναπροσαρμογή μέσω Οφθαλμικών Κινήσεων.

Ήταν άνοιξη του 1987, όταν η επιστημονική ερευνήτρια, Francine Shapiro, περπατώντας στο πάρκο παρατήρησε ότι οι αντιδράσεις της σε κάποιες δυσάρεστες σκέψεις της συσχετίζονταν με τις κινήσεις των ματιών της. Η ενδιαφέρουσα παρατήρησή της την οδήγησε σε κάποιες δοκιμές με άλλα άτομα. Το 2001, μετά από τέσσερα χρόνια εντατικής έρευνας, δημοσιεύτηκε η πλήρης ερευνητική της εργασία για τη μέθοδο EMDR, η οποία σήμερα εφαρμόζεται ως ψυχοθεραπευτική μέθοδος επεξεργασίας τραυματικών εμπειριών σε οκτώ βήματα, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η μέθοδος δεν εξαντλείται στην εξάλειψη των συμπτωμάτων και στην απόσβεση τυχόν εξαρτημένων αντιδράσεων. Η μέθοδος αποβλέπει στην επεξεργασία της τραυματικής εμπειρίας, των δυσλειτουργικών σκέψεων και συναισθημάτων σε όλα τα επίπεδα: ψυχολογικό, σωματικό και νευροφυσιολογικό.

Η επεξεργασία με τη μέθοδο EMDR παρέχει στον θεραπευόμενο ένα σταθερό πλαίσιο μέσα από το οποίο του επιτρέπεται να επαναπροσεγγίζει την αρνητική εμπειρία χωρίς να βιώνει δυσβάσταχτα συναισθήματα. Παράλληλα η μέθοδος στοχεύει στην αποφυγή ενός μελλοντικού επανατραυματισμού.

Το ξεκίνημα της θεραπείας

Η έναρξη της τραυματοθεραπείας EMDR κύριο στόχο και προϋπόθεση έχει τη δημιουργία ενός ασφαλούς θεραπευτικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό, στη συνέχεια, ο θεραπευόμενος να αποκτήσει τα  εργαλεία ώστε να αισθάνεται ασφάλεια ακόμη και εκτός της συνεδρίας όταν μνήμες ή/και εικόνες δυσκολεύουν την καθημερινότητά του.

Στο ξεκίνημα, ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται ως προς τη φύση του τραύματος, τη διαδικασία της θεραπείας και το σημαντικό του ρόλο μέσα σε αυτήν. Έτσι ο θεραπευόμενος αναγνωρίζει πια την προέλευση των προβλημάτων του, θέτει τους στόχους του και δουλεύει μέσω της θεραπείας για την επίτευξή τους.

Το θεραπευτικό αυτό πλαίσιο αποτελεί το  οικοδόμημα πάνω στο οποίο θα βασιστεί η θεραπεία.