Η Κλινική Υπνοθεραπεία χρησιμοποιεί την ύπνωση ως μέσο θεραπευτικής παρέμβασης, βοηθώντας να παρακαμφθεί ο συνειδητός νους και να επιτραπεί η πρόσβαση στο υποσυνείδητο.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από το δεξί ημισφαίριο (υποσυνείδητο) και το αριστερό ημισφαίριο (συνειδητό).

Το δεξί ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για την φαντασία, για τα όνειρα και τη μακρόχρονη μνήμη.

Το αριστερό ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για τη λογική και την κριτική και αναλυτική σκέψη.

Το δεξί ημισφαίριο (υποσυνείδητο) αποθηκεύει, θα λέγαμε αυθόρμητα, πληροφορίες χωρίς να τις κρίνει, χωρίς να τις περνά από το φίλτρο της λογικής. Η λειτουργία αυτή εξηγεί και την ελευθερία των ονείρων. Το αριστερό ημισφαίριο (συνειδητό) περνά από “ανάκριση” κάθε πληροφορία πριν την αποδεχτεί το δεξί ημισφαίριο.

Στην παιδική ηλικία που δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη η κρίση και η λογική, οι πληροφορίες περνούν ανεμπόδιστα στο δεξί ημισφαίριο, και καταγράφονται στο υποσυνείδητο. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες και εμπειρίες αποτελούν την αιτία των προβλημάτων στην ενήλικη ζωή. Άλλη αιτία προβλημάτων μπορεί να αποτελεί η μακρόχρονη και συνεχής επανάληψη γεγονότων.

Οι αποθηκευμένες πληροφορίες του νου που ελέγχουν συναισθήματα, συνήθειες και συμπεριφορές μπορούν να αναθεωρηθούν με τη βοήθεια της Υπνοθεραπείας.