Ο εγκέφαλός μας έχει τη δύναμη να διαμορφώνει τις εμπειρίες μας. Το πώς αισθανόμαστε έχει άμεση επίδραση στον τρόπο που βιώνουμε όσα μας συμβαίνουν. 

Συνεπώς, η ζωή που θέλουμε να έχουμε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη νοοτροπία μας, τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις μας, που συχνά αποτελούν εμπόδιο.

Η Κλινική Υπνοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση των εμποδίων που οι ίδιοι υποσυνείδητα έχουμε θέσει στον εαυτό μας και τη ζωή μας.