Η θεραπευτική μας σχέση πρέπει να διέπεται από ασφάλεια και εμπιστοσύνη. 

Πριν ξεκινήσουμε την ψυχοθεραπεία, συζητάμε και αποφασίζουμε από κοινού τη μέθοδο και τα χαρακτηριστικά της θεραπείας, τη συχνότητα, το χρόνο, το κόστος.

Τα σημεία που περιγράφουν τη θεραπεία συμφωνούνται μεταξύ μας, μέσω ενός Συμφωνητικού Θεραπείας που διασφαλίζει την ποιότητα και αποσαφηνίζει το πλαίσιο της συνεργασίας μας, παρέχοντας σιγουριά και στα δύο μέρη.