Πόσες συνεδρίες θα χρειαστώ για μια ολοκληρωμένη ψυχοθεραπεία;

Είναι λογικό κανείς να θέλει να γνωρίζει το σύνολο του χρόνου της ψυχοθεραπείας που θα ακολουθήσει. Η απάντηση δεν είναι…

Είναι λογικό κανείς να θέλει να γνωρίζει το σύνολο του χρόνου της ψυχοθεραπείας που θα ακολουθήσει. Η απάντηση δεν είναι πάντα εφικτή από την αρχή αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζει ο θεραπευόμενος ότι εκείνος είναι ο κύριος αξιολογητής της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Εάν ένας θεραπευόμενος κρίνει ότι έχει ωφεληθεί όσο είχε ανάγκη μετά από έναν μικρό αριθμό συνεδριών, μπορεί ο ίδιος να σταματήσει. Από την άλλη ένας θεραπευόμενος ίσως αισθάνεται ότι χρειάζεται μια συστηματική θεραπεία, ενώ κάποιος άλλος ότι χρειάζεται μια θεραπεία με μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των συνεδριών. Δεδομένο πάντως είναι ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία με αρχή, μέση και τέλος και με συγκεκριμένους στόχους της οποίας κύριος αξιολογητής είναι ο θεραπευόμενος σε συνεργασία με τον θεραπευτή. Είναι σημαντικό πάντως στη λήξη κάθε θεραπείας να πραγματοποιείται μια τελική συνεδρία προκειμένου να “κλείσει” ομαλά η θεραπευτική σχέση. Η συνεδρία αυτή, δίνει την ευκαιρία σε θεραπευόμενο και θεραπευτή να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να ολοκληρώσουν ομαλά τον κύκλο της ψυχοθεραπευτικής τους σχέσης. Κάνοντας μια ανασκόπηση της πορείας που διένυσαν μαζί, ο θεραπευόμενος αναγνωρίζει όσα έχει βιώσει και μάθει αλλά και την ικανότητά του να τα αξιοποιεί όταν καλείται να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις.

Πώς αισθάνομαι ασφαλής απέναντι στον/στην ψυχολόγο μου όσον αφορά την τήρηση του απόρρητου;

Η ασφάλεια που εμπνέει ο θεραπευτής στον θεραπευόμενο είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα της σχέσης. Παράλληλα, η τήρηση του…

Η ασφάλεια που εμπνέει ο θεραπευτής στον θεραπευόμενο είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα της σχέσης. Παράλληλα, η τήρηση του απορρήτου διασφαλίζεται από διεθνή πρωτόκολλα αλλά και την νομοθεσία κάθε χώρας. Η επιλογή ενός θεραπευτή που ανήκει στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και ακολουθεί τις αρχές δεοντολογίας του ψυχολόγου – ψυχοθεραπευτή εξασφαλίζει την ασφάλεια όλης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Πόσο αληθινή μπορεί να είναι η θεραπευτική σχέση από τη στιγμή που ο/η ψυχολόγος μου πληρώνεται για να με ακούσει;

Η θεραπευτική σχέση είναι μια ισότιμη, αμφίδρομη σχέση, με συγκεκριμένο πλαίσιο και χρόνο. Ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να αισθάνεται και να…

Η θεραπευτική σχέση είναι μια ισότιμη, αμφίδρομη σχέση, με συγκεκριμένο πλαίσιο και χρόνο. Ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να αισθάνεται και να εκφράζει συναισθήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά η αμοιβή του δεν σχετίζεται με την ανθρώπινη πλευρά του. Η αμοιβή καταβάλλεται για τις ειδικές γνώσεις και το χρόνο του ως επαγγελματία της ψυχικής υγείας.

Έχει διαφορά η ψυχοθεραπεία από την υποστήριξη που μου δίνει η οικογένεια και οι φίλοι μου;

Ο ψυχοθεραπευτής έχει εκπαιδευτεί για να «ακούει» και να εστιάζει με τρόπο που επιτρέπει τη βαθύτερη εξερεύνηση των νοημάτων και…

Ο ψυχοθεραπευτής έχει εκπαιδευτεί για να «ακούει» και να εστιάζει με τρόπο που επιτρέπει τη βαθύτερη εξερεύνηση των νοημάτων και των συναισθημάτων που εμπεριέχουν τα λόγια του θεραπευόμενου. Επίσης η επίγνωση ότι κάθε συνεδρία αρχίζει και τελειώνει σε ορισμένο χρόνο, ότι το περιεχόμενό της είναι απόρρητο και ότι το ενδιαφέρον του θεραπευτή αφορά μόνον στη θεραπευτική διαδικασία χωρίς να χαρακτηρίζεται από προσωπικά στοιχεία, συνθέτουν το πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Η σχέση αυτή έχει συγκεκριμένα θεραπευτικά όρια και χρόνο. Συνεπώς δεν μπορεί να τεθεί σε σύγκριση με τις φιλικές σχέσεις. Οι φιλικές σχέσεις άλλωστε κάποιες φορές χαρακτηρίζονται από κίνητρα πιο περίπλοκα και πιο προσωπικά. Στη διάρκεια ωστόσο της ψυχοθεραπευτικής σχέσης, κάποια γεγονότα που θα ανέφερε κανείς σε μια φιλική σχέση, μπορούν να αξιοποιηθούν ως αφορμή ή κίνητρο για να ξεκινήσει το θεραπευτικό έργο.

Ποια είναι η διάρκεια κάθε ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας;

Η διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας είναι τα 50’ λεπτά. Ο χρόνος αυτός, έχει κριθεί από τη διεθνή ψυχοθεραπευτική κοινότητα ως…

Η διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας είναι τα 50’ λεπτά. Ο χρόνος αυτός, έχει κριθεί από τη διεθνή ψυχοθεραπευτική κοινότητα ως ο ενδεδειγμένος χρόνος και είναι σημαντικό να τηρείται, για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Ωστόσο κάποια βήματα της τραυματοθεραπείας διαρκούν δυο ώρες ενώ κάποιες θεραπείες ενσυνειδητότητας ίσως απαιτούν περισσότερο χρόνο από μια ώρα. Η αρχική συνεδρία διαρκεί 60’.

Είναι ο/η θεραπευτής/τρια που επιλέγω κατάλληλος/η για εμένα;

Ο θεραπευόμενος είναι εκείνος που αξιολογεί αν και σε ποιο βαθμό αισθάνεται και εκφράζεται ελεύθερα απέναντι τον ψυχοθεραπευτή. Η είσπραξη…

Ο θεραπευόμενος είναι εκείνος που αξιολογεί αν και σε ποιο βαθμό αισθάνεται και εκφράζεται ελεύθερα απέναντι τον ψυχοθεραπευτή. Η είσπραξη της άνευ όρων αποδοχής, της ενσυναίσθησης και της αίσθησης ότι στην πορεία της ψυχοθεραπευτικής σχέσης  θα κατορθώσει να εξωτερικεύσει πράγματα που ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό δυσκολεύεται να κάνει, αποτελούν για τον θεραπευόμενο ικανές ενδείξεις για να αξιολογήσει τον θεραπευτή. Είναι επίσης σημαντικό να διαπιστώσει ο θεραπευόμενος ότι ο θεραπευτής παραμένει στη θέση του παρατηρητή από την οποία μπορεί να τον βοηθήσει αποτελεσματικά, παρότι ως άνθρωπος συναισθάνεται και κατανοεί τη δυσκολία του θεραπευόμενου. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν κριτήριο για το αν ο θεραπευτής είναι ο κατάλληλος για κάθε θεραπευόμενο.

Τι συμβαίνει στην αρχική συνεδρία;

Η αρχική συνεδρία είναι το πρώτο σημαντικό βήμα που πραγματοποιεί ο θεραπευόμενος στην αναζήτηση βοήθειας. Το βήμα αυτό απαιτεί θάρρος…

Η αρχική συνεδρία είναι το πρώτο σημαντικό βήμα που πραγματοποιεί ο θεραπευόμενος στην αναζήτηση βοήθειας. Το βήμα αυτό απαιτεί θάρρος και ο θεραπευτής το αναγνωρίζει. Στη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης, ο θεραπευτής ρωτάει τον θεραπευόμενο για την προσωπική του ιστορία, για τους τρόπους αντιμετώπισης που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για τις δυσκολίες του και για προηγούμενες θεραπείες που πιθανόν έχει ακολουθήσει. Ξετυλίγοντας την ιστορία του θεραπευόμενου από το παρελθόν μέχρι το παρόν, ο θεραπευόμενος και ο θεραπευτής φωτίζουν πτυχές της ιστορίας του πρώτου.  Θέτουν έτσι τη βάση για την έναρξη της θεραπείας. Το ξεκίνημα μιας ισότιμης, αμφίδρομης, ψυχοθεραπευτικής σχέσης μεταξύ τους, αποτελεί την αφετηρία για την εδραίωση της θεραπευτικής συμμαχίας που θα ενδυναμώνει τη σύνδεσή τους, καθώς η αυτή εξελίσσεται στο εδώ και το τώρα.

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία;

Η κατάλληλη στιγμή διαφέρει για κάθε άνθρωπο. Κάποιοι επιλέγουν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία επειδή δυσκολεύονται να διαχειριστούν τρέχουσες στρεσογόνες καταστάσεις, όπως…

Η κατάλληλη στιγμή διαφέρει για κάθε άνθρωπο. Κάποιοι επιλέγουν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία επειδή δυσκολεύονται να διαχειριστούν τρέχουσες στρεσογόνες καταστάσεις, όπως ένας θάνατος ή ένας χωρισμός. Κάποιοι άλλοι εμποδίζονται στην ενήλικη ζωή από παιδικά τραύματα ή παλιότερες δύσκολες εμπειρίες. Άλλοι επιθυμούν να ελέγξουν μοτίβα συμπεριφοράς που τους δημιουργούν προβλήματα ενώ άλλοι βλέπουν την ψυχοθεραπεία ως ένα ενδιαφέρον ταξίδι στον εσωτερικό τους κόσμο. Συνεπώς η κατάλληλη στιγμή είναι η στιγμή που εσείς κρίνετε ως κατάλληλη.